เม็ดกาแฟสดอราบิกา

เม็ดกาแฟอราบิกาคั่ว สารกาแฟอราบิกา จากเชียงราย